Złowisz to wypuść, może znów złowisz. Jak znowuż złowisz, to znowuż wypuść. Jak nie wypuścisz to więcej nie złowisz.

Drukuj

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Super admin.

  W dniu 11.03.2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze S.K.W.K.CHLUP

Na zebraniu w głosowaniu zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe klubu, przedstawione przez zarząd.
W trakcie zebrania dokonano wyboru nowego składu zarządu na kolejna czteroletnia kadencję.
Do zarządu zostali wybrani:
Prezes - Leszek Ataman
V-ce prezes d/s sportu - Andrzej Kręcichwost
V-ce prezes d/s organizacyjnych - Zbigniew Romanowski
Skarbnik - Stanisław Makselon
Sekretarz - Robert Szela

W trakcie zebrania, obecni członkowie klubu zdecydowali również o zmianie adresu siedziby klubu.